Mikael Rinnetmäki

aluevaali­ehdokkaasi Pirkanmaalla

290
Terveys­teknologia­yrittäjä
Olen diabeteksen hoitoa helpottavan startup-yritys Sensotrendin perustaja ja toimin terveyden­huollon tieto­järjestelmien yhteen­toimivuutta edistävän HL7 Finland ry:n FHIR-lähettiläänä, tavoitteenani sujuvoittaa tietojen kulkua järjestelmien välillä ja digi­ratkaisuiden käyttöön­ottoa laajemminkin.
Potilas­järjestö­aktiivi
Olen tyypin 1 diabeetikko ja Pirkanmaan diabetes­yhdistysten maakunta­verkoston puheen­johtaja. Maakunta­verkostossa olemme onnistuneet edistämään hoidon tasa-arvoista toteutumista Pirkanmaan kuntien välillä hoitoon pääsyn, hoito­tarvikkeiden saatavuuden ja asiakas­maksujen osalta. Tällä hetkellä edistämme digitaitojen lisäämistä ja pyrimme takaamaan pitkäaikais­sairaille riittävät lähipalvelut koko hyvinvointi­alueella.

Innovaatioiden puolella,
ihmisen parhaaksi

Otetaan rohkeasti käyttöön uutta teknologiaa!

Se on paras tapa vastata sosiaali- ja terveyden­huollon resurssi­ongelmiin. Annetaan automaation auttaa, se on lähes aina ihmistyötä edullisempaa. Otetaan rohkeasti käyttöön uusimman teknologian tarjoamia palveluita, heille jotka näistä palveluista hyötyvät. Tämä mahdollistaa arvokkaiden ihmis­kontaktien tarjoamisen heille, jotka tarvitsevat ihmisen tukea.

Lue lisää:

Viedään palvelut lähelle ihmistä!

Suurin tarve julkisille perus­terveyden­huollon palveluille ei suinkaan ole kaupunkien keskustoissa, vaan pikemminkin syrjemmässä. Siellä, missä ikääntyvän väestön määrä korostuu. Meidän on löydettävä tapoja, joilla palvelut liikkuvat lähemmäs ihmisiä, eikä vaadittava potilaita matkustamaan pitkiä matkoja palvelukeskuksiin.

Lue lisää:

Lisätään yhteistyötä hankinta­osaamista kehittämällä!

Arvostan suuresti julkista terveyden­huoltoa. Julkisen puolen ei kuitenkaan kannata yrittää tehdä kaikkea itse. On asioita, jotka yksityiset yritykset ja järjestöt luonnostaan hoitavat tehokkaammin.

Lue lisää: